A bondade é o idioma

A bondade é o idioma que o surdo ouve e o cego vê. (Mike Twain)

Comente esta frase…